Kvantumbitek előállítása, megosztása és kvantuminformációs hálózatok fejlesztése
Azonosító:
2017-1.2.1-NKP-2017-00001
Fázis:
Benyújtva
Időtartam:
2017.10.01 - 2021.09.30
Leírás:

.A projekt elsődleges célja kvantumbitek fizikai megvalósítása, kvantumbiten végezhető műveletekre és kvantuminformáció továbbítására alkalmas eszközök létrehozása, illetve kvantumkommunikációs protokollok üzemeltetése. Emellett cél a kvantumtechnológia új alkalmazási lehetőségeinek kutatása bonyolult optimalizálási problémák, illetve absztrakt fizikai modellek megoldásában. A projekt munkacsomagjai leképezik az európai Quantum Technologies Flagship programban megjelölt négy pillért: kvantumos kommunikáció, kvantumos számítástudomány, kvantumos szimuláció, és kvantumos érzékelés. A kvantumkommunikáció területén a projekt célja működő kvantumkriptográfiai rendszerek előállítása. Nemzetközi színvonalú fotonikai és kvantum-kommunikációs kutatások végzésére alkalmas, korszerű laboratóriumi infrastuktúra kialakítása.

BME résztvevők:
TTK FI, VIK HIT
BME szerepe:
BME pályázati koordináció és menedzsment
EIT tevékenység:
BME pályázati koordináció és menedzsment
Külső résztvevők:
MTA Wigner Fizikai Kutatóintézet (konzorciumvezető), Eötvös Loránd Tudományegyetem, BME, Nokia Bell Labs, BHE Bonn Hungary, Femtonics Kft., Ericsson Magyarország
EIT kontakt:
.