INNOVATÍV INFORMATIKAI ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS MEGOLDÁSOKAT MEGALAPOZÓ TEMATIKUS KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
Azonosító:
EFOP 3.6.2.- 16
Fázis:
Benyújtva
Időtartam:
2017.09.01 - 2020.08.31
Leírás:

.Az elnyert pályázat szakmai oldalról három különböző, ugyanakkor egymáshoz szorosan illeszkedő, egymást erősítő komponenst foglal magába. 
1/ Az EIT Digital-ben betöltött magyar szerep további növelése kiemelkedő alapkutatási eredmények elérésével. A pályázat jelentőségének külön növeli, hogy a magyar csomópont éppen 2017 elejétől vált teljes jogú taggá. A magyar részvétel erősítése érdekében a pályázat keretében cél az EIT Digital társulás kutatóhelyeivel való kapcsolatok kiszélesítése, vendégkutatók fogadása, konzorciumépítő látogatások, közös pályázati témák kidolgozása.
2/ Az ELTE, a BME és a PPKE alapkutatási eredményeinek összekapcsolása. A 3 kutatási pillér a következő:
   a) Szoftverfejlesztési módszerek és informatikai biztonság
   b)  Informatikai infrastruktúrák és kiberfizikai rendszerek
   c)  Intelligens adatelemzés
A kutatásokba hallgatókat, doktoranduszokat, fiatal kutatókat is bevonunk, részükre ösztöndíjat, munkabért biztosítunk, és támogatjuk az eredmények       nemzetközi konferenciákon történő bemutatását. Láthatóságunk erősítését célozza a témavezetők, senior kutatók konferencia részvételének támogatása. 
3. Az EFOP pályázatból következően az a) pillérhez kapcsolódóan az ELTE Szombathelyen, a b) pillérhez kapcsolódóan a BME Balatonfüreden, és a c) pillérhez kapcsolódóan a PPKE Esztergomban végez tevékenységet ls fejlesztéseket. A négy pályázati munkaszakasz végén a BME Balatonfüreden szervez konferenciákat Kárpát-medencei és EU-s kutatók bevonásával. Balatonfüreden létrehozunk egy hozzávetőleg 500 virtuális gép méretű számítási felhőt részben a projekten belüli kutatások, részben általában a BME VIK oktatás támogatására. 

BME résztvevők:
VIK: AUT, HIT, IIT, MIT, SZHVT, TMIT
BME szerepe:
BME pályázati koordináció és menedzsment
EIT tevékenység:
Pályázati koordináció és menedzsment
Külső résztvevők:
ELTE, PPKE
EIT kontakt:
Dr. Jereb László (jerebl@eit.bme.hu)