Dr. Hanák Péter (villamosmérnök, 1969, BME; mérnök-tanár, 1970, BME; egyetemi doktor [számítástechnika], 1984, BME) 1969. óta dolgozik oktatóként, kutatóként a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME), jelenleg mint a BME EIT Egészségipari Mérnöki Tudásközpont (BME EIT EMT) szenior tanácsadója. 2005 és 2012 között magyar delegáltként, illetve szakértőként tagja volt az európai Infokommunikációs rendszerekkel segített életvitel közös program (Ambient Assisted Living [AAL] Joint Programme) vezető testületének.

Hanák P. az EMT több olyan kutatás-fejlesztési és innovációs projektjében vett részt, amelyek témája az infokommunikációs eszközökkel segített életvitel, illetve az egészségipari innováció volt. 2011 és 2015 között a BME EMT által vezetett, A szellemi frissesség megőrzése és mérése (M3W; https://m3w-project.eu) AAL-projekt informatikai vezetője volt; a projekt hivatalos befejezése óta többek között az elkészült rendszer továbbfejlesztésével és karbantartásával is foglalkozik (https://kognito.eu).

2008 óta a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kara egészségügyi szervező alapképzésében a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara által tanított számítástechnikai-informatikai tantárgyak oktatásának felelőse.

2007-ben felelős szerkesztője volt egy, az életvitelt segítő infokommunikációs technológiákról és alkalmazásokról szóló tanulmánynak, majd 2009-től az (általa kezdeményezett) eVITA Nemzeti Technológiai Platform keretében elkészült stratégiai kutatási és megvalósítási terveknek. 2008-ban fő szervezője volt a Budapesten megrendezett eVITA 2008 Konferencia és Kiállításnak, 2008 és 2013 között egyik vezetője volt az eVITA Nemzeti Technológiai Platformnak (http://emt.bme.hu/drupal/evitaplatform/).

Hanák Péter

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, EIT, Egészségipari Mérnöki Tudásközpont

H-1111 Budapest, Egry József utca 18., V1.C210