02.20
H-Space 2018 Az űrkutatási eredmények társadalmi hasznát mutatták be a BME-n - Időpontja: 2018.02.20.

Széleskörű érdeklődés mellett zajlott le a 4. H-SPACE űrkonferencia a Műegyetemen. A színvonalas rendezvényen az űrkutatás nemzetközi és hazai szaktekintélyei tartottak előadást.

„Az űrkutatás eredményei átszövik a mindennapjainkat, egyúttal kiemelkedő szerepet játszanak a Műegyetem kutatási és oktatási programjaiban” – hangsúlyozta Józsa János rektor a H-SPACE 2018 nemzetközi konferencia megnyitóján, amelynek ezúttal is a BME „I” épülete adott helyet. Hozzátette: az olyan fogalmak, mint az 5G, az Ipar4.0, a mesterséges intelligencia (MI) vagy a digitalizáció nemcsak egymással állnak nagyon erős kapcsolatban, hanem az űrkutatási, űripari eredményekkel is. Megerősítette, hogy az intézmény karokon átívelő űrkutatási műhelye, a BME Űrfórum továbbra is elkötelezett támogatója lesz a hazai űrtudománynak és innovációnak.

 

A BME Egyesült Innovációs és Tudásközpont (BME EIT) – a Magyar Asztronautikai Társasággal  (MANT) együttműködve – negyedik alkalommal szervezett nemzetközi űrkutatási konferenciát H-SPACE 2018 címmel. A rendezvény szakmai együttműködő partnere a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT).

A konferencia látogatói megtudhatták, hol tart ma a magyarországi űrkutatás, emellett nemzetközi kitekintést is kaphattak. Az idei seregszemle fókuszába a tudományterület eredményeinek társadalmi hasznosítása került, amelynek mottója “Space research for society on every scale”, azaz ”Űrkutatás a társadalom számára minden léptékben”. „Ez a cím tudatosítja, hogy az űrkutatás nemcsak technológiai oldalról, hanem a legszélesebb értelmű társadalmi hasznosság összefüggésében mutatkozik be” – összegezte a bme.hu kérdésére Kovács Kálmán, az EIT igazgatója, a konferencia főszervezője, és egyik előadója, aki beszámolt arról is, hogy növekvő érdeklődés övezi a programot: minden eddiginél többen, 14 országból több mint 200-an regisztráltak.

Az Űrkonferencia másik főszervezője Bacsárdi László, a MANT főtitkára volt. A kétnapos rendezvény résztvevőit többek között Pócza András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály vezetője, Jakab László, a BME VIK dékánja, valamint Solymosi János, a BHE Bonn Hungary Kft. űrtechnológiai igazgatója, egyben a MANT elnöke köszöntötték.

A rendezvény első napján a tudományos és ipari szekcióban hazai és külföldi szakemberektől hangzott el húsz, változatos tematikájú előadás, például a Szaturnuszt kutató Cassini-programban nyújtott magyar hozzájárulásról, vagy az extrém rossz időjárási körülmények közt történő műholdas helymeghatározásról. De olyan „egzotikus” témák is helyet kaptak mint a 3D-nyomtatás távlatai az űrkémiában és űrkutatásban, vagy az űrhajósok zenehallgatási szokásainak teljesítményfokozó és stresszoldó hatása. Teljesen új területet érintett ugyanakkor a kvantumkommunikáció világűrbeli lehetőségeiről szóló előadás.

Nem maradhattak el a Műegyetemen régóta kutatott témák sem, úgy mint az antarktiszi, űrhajós-küldetéseket szimuláló kísérletekben végzett depressziómérések (a vizsgálatok korábbi fázisairól a bme.hu is beszámolt – szerk.); valamint bemutatták a legújabb, műegyetemi hátterű zsebműhold, a SMOG-1 projektjét, illetve az Alphasat telekommunikációs műholdhoz kapcsolódó hullámterjedési kísérleteket.

„A konferencia fontos célkitűzése, hogy bemutassa: a magyar űrtudomány és űripar számára nemcsak az Európai Űrügynökség (European Space Agency - ESA) tagságunkkal együtt járó programjai a lényegesek, hanem az, hogy egyéb relációkra is nyitottak vagyunk” – fogalmazott Kovács Kálmán, kiemelve, hogy elsősorban az indiai, a kínai és természetesen az egyesült államokbeli partnerekkel erősödnek az együttműködések. A magyar-orosz közös űrkutatási perspektívák fontosságát jelzi, hogy a témával külön előadás foglalkozott. „Azt szeretnénk demonstrálni, hogy a BME Űrfórumnak nagyon komoly szakmai háttere, valamint kapcsolatrendszere volt és van nemzetközi szinten” – tette hozzá a főszervező.

A rendezvényen a sok jelentkező miatt az előadások mellett számos posztert is megtekinthettek a résztvevők. A szerzőknek egyperces „villámelőadásokban” nyílt alkalmuk felhívni a figyelmet kutatási témáikra.

A szakmai fórumnak ezúttal is széles spektrumú oktatási és ismeretterjesztési szekciót biztosítottak a szervezők, amelyen az érdeklődők bepillantást nyerhettek az űrtevékenység olaszországi, romániai és magyarországi oktatási lehetőségeibe.

„A korábbi évek gyakorlatával ellentétben most már az egész konferencia angolul zajlott” – ecsetelte Kovács Kálmán. „Célunk, hogy a nem túl távoli jövőben már ezen a nyelven induljanak űrtechnológiai képzések a Műegyetemen” – adott kitekintést a jövőre vonatkozóan.

HA - GI

Fotó: Philip János

Forrás: bme.hu

 

 

02.13
EIT Digital mesterképzések a BME-n - Időpontja: 2018.02.13.

Az EIT Digital mesterképzésében a hallgatók két különböző intézményben végzik első- és másodéves tanulmányaikat, majd a végzést követően mindkét neves európai intézmény diplomáját megkapják. A BME az Embedded Systems program Critical Embedded Systems, valamint a Visual Computing and Communication program Communication Services and Applications specializációinak felelőse. A programokról 2018. február 26-án 14:00 - 16:00 között tartunk tájékoztatót az IB.019 termében. 

Minden érdeklődőt várunk. 

Dr. Jakab László 

dékán 

02.12
Pályázati felhívás - Szakmai ösztöndíj - Időpontja: 2018.02.12.

Pályázati felhívás

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 23. § alapján a hallgatók konzultációs tevékenységének ösztönzése és elismerése érdekében.

Az ösztöndíjról: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Lóránt Tudományegyetem, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot nyert el „Innovatív informatikai és infokommunikációs megoldásokat megalapozó tematikus kutatási együttműködések (3IN)” címmel. Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló EFOP-3.6.2-16-2017-00013 projekt keretében 3 kutatási pillér részeként a BME-n 15 témában, 6 tanszéken folyik kutatás a megadott témavezetők irányításával:

 1. pillér: Szoftverfejlesztési módszerek és informatikai biztonság
 1. Dinamikus modellezés (Mezei Gergely, AUT)
 2. Programelemzési módszerek alkalmazása kártékony programok azonosítására és vizsgálatára (Buttyán Levente, HIT)
 3. Konvergens IoT megoldások - Egységes szoftverfejlesztési módszertan alapkutatási komponensei (Lengyel László, AUT)
 4. Anomizálás folyamatosan érkező adatokban (Dudás Ákos, AUT)
 5. Szolgáltatásbiztonság garantálása CPS rendszerekben (Pataricza András, MIT)
 1. pillér: Infokommunikációs hálózatok és kiberfizikai rendszerek   
 1. Valós idejű CPS rendszerek (Kovácsházy Tamás, MIT)
 2. „Felhő” alapú hálózati megoldások (Cloud Networking) (Maliosz Markosz, TMIT)
 3. Felhő alapú szolgáltatások minősége (Szeberényi Imre, IIT)
 4. SDR-based, open IoT prototyping platform (Horváth Péter, HVT)
 5. Időkritikus 5G hálózati infrastruktúrák (Gerhátné Udvary Eszter, HVT)
 6. A digitális infrastruktúra szolgáltatási képességeinek fejlesztése és automatikus üzemeltetésének megalapozása (Do Van Tien, HIT)
 1. pillér: Intelligens adatelemzés
 1. Gyengén koherens sokdimenziós idősorok modellezése mély tanulással (Tóth Bálint Pál, TMIT)
 2. Intelligens adatelemzés a CPS-ben (Pataki Béla, MIT)
 3. Nagy adathalmazok (Big Data) komplex struktúráinak előrejelzése az adattudomány módszereivel (Szűcs Gábor, TMIT)
 4. Döntéstámogató módszerek dinamikus orvosi képalkotó berendezésekhez (Szirmay-Kalos László, IIT)

A BME részéről a pályázat meghatározó célkitűzése a balatonfüredi térség fejlődésének, a régió informatikai fejlődésének támogatása.  Az elnyert pályázat lehetőséget ad arra, hogy a kutatásokban BSc és MSc hallgatók, valamint doktoranduszok is részt vehessenek, és a pályázat keretében ösztöndíjban részesüljenek.

A pályázás módja: Az ösztöndíjra egyénileg, a mellékelt adatlap kitöltésével lehet pályázni. A pályázat benyújtásához a felsorolt témák témavezetői közül legalább egy szakmai ajánlás szükséges. A pályázatokat 2018. március 22-én 12:00 óráig kell papír alapon benyújtani az Andrási Petra BME EIT 1111 Budapest, Egry J. u. 18. V1 ép. C szárny 209. szoba címen.   A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős.

Az ösztöndíj időtartama: 2018. április 1. – 2018. május 31. vagy 2018. április 1. – 2018. augusztus 31. (maximum 5 hónap, de legfeljebb a hallgatói jogviszony fennállásáig)

Az ösztöndíj összege: 50.000 Ft – 200.000 Ft/hó[1]

A pályázók köre: BME-n PhD képzésben aktív jogviszonyú nappali hallgatók, valamint azon legalább 3,5-es (görgetett) tanulmányi átlaggal rendelkező, utolsó kettő aktív félévükben legalább 40 kreditet teljesített aktív jogviszonyú nappali hallgatók, akik

a)      vagy mesterképzésen tanulnak,

b)      vagy az alapképzésen már specializációra kerültek.

A pályázó feladata: Kutatás a választott témában a témavezető és a kijelölt mentoroktató irányításával.

A pályázati adatlap elérhető: itt

Bírálati szempont: szakmai tartalom/szakmai előzmény (téma, motiváció), tanulmányi előmenetel/tanulmányi eredmény, regionális kapcsolódás (konvergencia-régió, kiemelten Közép-Dunántúl).

Az értékelés menete: A benyújtott írásbeli pályázatokat a BME VIK dékánja által kijelölt bíráló bizottság 2018. március 26-ig értékeli. A bíráló bizottság értékelése és javaslata alapján, a pályázaton nyertes hallgatók személyét, és az általuk elnyert ösztöndíj összegét a dékán állapítja meg a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló keret figyelembe vételével. Az eredményről a pályázó a pályázati adatlapon meghatározott e-mail címen kap értesítés 2018. március 28-ig.

A pályázati kiírás közzétételi helye: EIT honlap, VIK honlap, Neptun

2018. március

Dr. Jakab László

       dékán

 

[1] Bíráló Bizottság értékelése és javaslata alapján kerül megállapításra az egyes pályázóknak adható ösztöndíj összege a benyújtott pályázat alapján.

 

12.05
EIT Digital Industrial PhD Application - Időpontja: 2017.12.05.

Keywords: Next-Generation Networks, traffic handling, Quality of Experience, Service Level Agreements, transport layer, cross-layer designs, 5G, simulations, experiments.

 

       

 

How networks should cooperate with end-hosts in Next-Generation Networks

 

Ericsson Hungary would like to explore ways to enhance Quality of Experience and support flexible services in Next-Generation Networks, by relying on cooperation between the network and the end hosts. This would come as an alternative to the traditional solution where traffic was regulated just based on end-to-end communication. The EIT Digital Doctoral School announces thus an open position for an industrial doctorate in Budapest on this specific topic of cooperative traffic handling. The proposed new concepts will be prototyped and analyzed in comprehensive simulators interfacing with Ericsson’s 5G simulators, but also in real next-generation networks of an operator. A 6-month mobility at KTH in Sweden, one of the best European research institutions in this field, is also part of the program.

Challenge

Communication mechanisms in today’s networks are far from being optimal. One of the best examples to underline this statement is the way how transport protocols handle congestion control, mainly just by adjusting sending rates. Many alternative transport layer protocols were proposed in the last decades to make the Internet faster, but they were very slow to be accepted and deployed. The challenge of this thesis work would be thus to provide enhancements to current transport layer solutions by supporting the cooperation between the network and the endpoints, while equally considering the interest of all actors involved: users, application developers, network operators, equipment and operating system vendors.

 Approach

After a review of state-of-the-art related work, the proposed new concepts will be prototyped and studied in comprehensive simulation scenarios and potentially in real networks. The results of this evaluation will provide at their turn valuable feedback to the design of the concepts and algorithms. The scenarios will be based on real industry use-cases, with a special emphasis on deployability. The proposed solutions shouldn’t require client side modifications, achieving thus compatibility with the current Internet while also enabling future innovation. 

Expected outcome          

The expected results of this industrial PhD are new solutions to enable and leverage cooperative traffic handling in next-generation networks, and thus improve performance and efficiency. The results shall include a working and verified prototype of the new concepts, a detailed analysis of their impact on network performance, and deployment considerations. The results should be published in high-quality academic journals, but potential patents should be also investigated, in close cooperation with Ericsson Hungary.

Location

The doctoral student involved in this program will share its time between the Co-Location Center of the EIT Digital Budapest Node, the premises of Ericsson Hungary, and the Budapest university of Technology and Economics. A 6-month mobility to KTH in Sweden, one of the best known European research groups in this field, will be also part of the program.   

Facts

 • Industrial partner: Ericsson Hungary Ltd.
 • Academic/research partner: Budapest University of Technology and Economics
 • Number of available PhD positions: 1 
 • Duration: 4 years  
 • This PhD will be funded by EIT Digital, Budapest University of Technology and Economics, and Ericsson Hungary Ltd.

 

Apply

Those interested in applying should send an e-mail to zoltan.istenes@eitdigital.eu, including a CV, a motivation letter, and documents showing their academic track records.

Please apply before December 12, 2017.

 

READ HERE THE FULL POSITION PAPER

10.10
„A BME adja a magyar űrkutatás műszaki-technológiai hátterének meghatározó részét” - Időpontja: 2017.10.10.

Interjú Kovács Kálmánnal - Október 4. az Űrkutatás napja, az első mesterséges hold startjának 60. évfordulója. Ebből az alkalomból konferenciát rendeznek az MTA székházában.

Az emberiség ősidők óta kémleli az eget, de csak hatvan éve jutott el a világűr felé. A Szputnyik-1 műhold felbocsátásával először csak automata, majd rövidesen emberek szállítására alkalmas eszközökkel is elhagytuk a Földet. Megkezdődött a világűr feltérképezése, kutatása, mára pedig ezeknek a tevékenységeknek a haszna megjelent a gazdaság és a hétköznapi élet szinte minden területén.

A jubileum alkalmából a Magyar Asztronautikai Társaság valamint a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 2017. október 4-én a Magyar Tudományos Akadémián tart ismeretterjesztő rendezvényt. A konferenciára előadóként hívták meg Kovács Kálmánt, a BME Egyesült Innovációs és Tudásközpont igazgatóját, aki 12 éven át a Magyar Űrkutatási Tanács elnöke volt.

A szakember a bme.hu-nak elmondta: a nemzetközivé szélesedő, gyorsan fejlődő űrtevékenységből a magyar kutatók és mérnökök jócskán kivették részüket, hozzátéve, hogy „ma már a tudomány ezen területe elsősorban az alkalmazott kutatás eredményeiről szól”.

Az egyetemi docens a Műegyetem érintettségéről szólva kijelentette: a magyar űrkutatás műszaki-technológiai hátterének meghatározó részét intézményünk adja. „Évtizedes hagyományaink vannak ebben; nálunk megvan egy komplex űreszköz kifejlesztéséhez szükséges sokrétű tudás és tapasztalat.” Hangsúlyozta: ennek eredményeképpen érték el, hogy a BME csapata Magyarországon elsőként épített egy világűrbe kerülő működő műholdat, a MASAT -1-et, amely azzal is történelmet írt, hogy 2012. március 8-án elkészítette első saját űrfelvételét. Az elmúlt négy évtizedben több mint két tucat, sikeresen működő űreszközt készítettek a műegyetemi kutatók és hallgatók, de ez volt az első alkalom, hogy a teljes műholdat egy magyar csapat alkotott meg. „Ez büszkeség és felelősség is egyben” – summázta a fejlesztés jelentőségét.

 

A közeljövő terveiről szólva Kovács Kálmán beszámolt arról, hogy: „az egyik kutatási irány a műholdak területe, ahol egyfelől miniatűr, vagyis a MASAT-1-nél kisebb szatellitek előállítása a cél, másfelől a több egységből álló nagyobb műholdak készítése, amelyek laborként is funkcionálhatnak; de továbbra is fontos terület egyedi műszerek és szerkezeti egységek prototípusának legyártása”. Újabb kutatások indulnak a földmegfigyelések területén is; ezek eredményei a katasztrófavédelemben, a klímakutatásban és az intelligens közlekedésben vagy a helymeghatározásban hasznosíthatók, ugyanakkor például új lehetőségeket rejt az űrtávközlésben és az adatátvitelben a kvantumkommunikáció is.

Kovács Kálmán igen örömtelinek tartja, hogy egyre több fiatalt vonz az űrkutatás. Kiemelte: ennek az érdeklődésnek lehet szakmai bázisa a most megalakuló Műegyetemi Kozmosz Kör. Az igazgató végül hosszú távú célként határozta meg az első magyarországi űrmérnök szak elindítását a Műegyetemen, amely elképzelése szerint akár kiegészítő képzésként is megjelenhetne.

 

Forrás: www.bme.hu

 

 

Oldalak