Annak érdekében, hogy a projekt által kiváltott hatás a lehető leghatékonyabb módon hasznosuljon elkerülhetetlen a projektek eredményeinek terjesztése. A kutatás - fejlesztési projektek lényeges eleme az eredmények gyakorlati hasznosítása, melynek kulcsszerepe van abban, hogy a szerzett szakmai tudást, tapasztalatokat, módszereket az érintettek számára hozzáférhetővé tegye.

A disszemináció nagyban elősegíti a képzések, tananyagok, projektmegvalósítás tapasztalatainak átadását, amit a kezdetektől a teljes életciklusa alatt a projektek szerves résznek kell tekinteni.

A projekt szakmai előkészítésétől a fenntartási időszak végéig meg lehet és meg is kell találni a disszemináció szerepét.

Amit vállalunk:

  • Felsőoktatásban dolgozó oktatók számára képzők képzése program kifejlesztése, megszervezése
  • Képzési tematikák, programok, módszertani segédanyagok kidolgozása, képzések lebonyolítása
  • Kiadvány, kézikönyv szerkesztése, megírása
  • Konferenciaszervezés, kiemelten figyelembe véve a célcsoportot, a projekt egyes fázisait, az időszakot és a helyszínt.
  • Weboldalkészítés: egy jól megszerkesztett honlap elengedhetetlen a nagyobb ismertség eléréséhez valamint a szélesebb körű projekttámogatást generálásához.