03.01
Ösztöndíj pályázat 2019.03.01 - Időpontja: 2019.03.01.

Módosult benyújtási határidő: 2019. február 25. 09:00

Pályázati felhívás

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 23. § alapján a hallgatók konzultációs tevékenységének ösztönzése és elismerése érdekében.

Az ösztöndíjról: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Lóránt Tudományegyetem, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot nyert el „Innovatív informatikai és infokommunikációs megoldásokat megalapozó tematikus kutatási együttműködések (3IN)” címmel. Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló EFOP-3.6.2-16-2017-00013 projekt keretében 3 kutatási pillér részeként a BME-n 15 témában, 6 tanszéken folyik kutatás a megadott témavezetők irányításával:

 1. pillér: Szoftverfejlesztési módszerek és informatikai biztonság
 1. Dinamikus modellezés (Mezei Gergely, AUT)
 2. Programelemzési módszerek alkalmazása kártékony programok azonosítására és vizsgálatára (Buttyán Levente, HIT)
 3. Konvergens IoT megoldások - Egységes szoftverfejlesztési módszertan alapkutatási komponensei (Lengyel László, AUT)
 4. Anomizálás folyamatosan érkező adatokban (Dudás Ákos, AUT)
 5. Szolgáltatásbiztonság garantálása CPS rendszerekben (Pataricza András, MIT)
 1. pillér: Infokommunikációs hálózatok és kiberfizikai rendszerek   
 1. Valós idejű CPS rendszerek (Kovácsházy Tamás, MIT)
 2. „Felhő” alapú hálózati megoldások (Cloud Networking) (Maliosz Markosz, TMIT)
 3. Felhő alapú szolgáltatások minősége (Szeberényi Imre, IIT)
 4. SDR-alapú, nyílt IoT prototípus platform (Horváth Péter, HVT)
 5. Időkritikus 5G hálózati infrastruktúrák (Gerhátné Udvary Eszter, HVT)
 6. A digitális infrastruktúra szolgáltatási képességeinek fejlesztése és automatikus üzemeltetésének megalapozása (Do Van Tien, HIT)
 1. pillér: Intelligens adatelemzés
 1. Gyengén koherens sokdimenziós idősorok modellezése mély tanulással (Tóth Bálint Pál, TMIT)
 2. Intelligens adatelemzés a CPS-ben (Pataki Béla, MIT)
 3. Nagy adathalmazok (Big Data) komplex struktúráinak előrejelzése az adattudomány módszereivel (Szűcs Gábor, TMIT)
 4. Döntéstámogató módszerek dinamikus orvosi képalkotó berendezésekhez (Szirmay-Kalos László, IIT)

A BME részéről a pályázat meghatározó célkitűzése a balatonfüredi térség fejlődésének, a régió informatikai fejlődésének támogatása.  Az elnyert pályázat lehetőséget ad arra, hogy a kutatásokban BSc és MSc hallgatók, valamint doktoranduszok is részt vehessenek, és a pályázat keretében ösztöndíjban részesüljenek.

A pályázás módja: Az ösztöndíjra egyénileg, a mellékelt adatlap kitöltésével lehet pályázni. A pályázatokat 2019. február 25-én 09:00 óráig kell papír alapon benyújtani az Andrási Petra BME EIT 1111 Budapest, Egry J. u. 18. V1 ép. C szárny 209. szoba címen.   A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős.

Az ösztöndíj időtartama: 2019. március 1. – 2019. augusztus 31. (maximum 6 hónap, de legfeljebb a hallgatói jogviszony fennállásáig)

Az ösztöndíj összege: 50.000 Ft – 200.000 Ft/hó[1]

A pályázók köre: BME-n PhD képzésben aktív jogviszonyú nappali hallgatók, valamint azon legalább 3,5-es (görgetett) tanulmányi átlaggal rendelkező, utolsó kettő aktív félévükben legalább 40 kreditet teljesített aktív jogviszonyú nappali hallgatók, akik

a)      vagy mesterképzésen tanulnak,

b)      vagy az alapképzésen már specializációra kerültek.

A pályázó feladata: Kutatás a választott témában a témavezető és a kijelölt mentoroktató irányításával.

Bírálati szempont: szakmai tartalom/szakmai előzmény (téma, motiváció), tanulmányi előmenetel/tanulmányi eredmény, regionális kapcsolódás (konvergencia-régió, kiemelten Közép-Dunántúl).

Az értékelés menete: A benyújtott írásbeli pályázatokat a BME VIK dékánja által kijelölt bíráló bizottság 2019. február 25-ig értékeli. A bíráló bizottság értékelése és javaslata alapján, a pályázaton nyertes hallgatók személyét, és az általuk elnyert ösztöndíj összegét a dékán állapítja meg a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló keret figyelembe vételével. Az eredményről a pályázó a pályázati adatlapon meghatározott e-mail címen kap értesítést.

A pályázati kiírás közzétételi helye: EIT honlap, VIK honlap, Neptun

 

2019. február

 

Dr. Jakab László

       dékán

 

[1] Bíráló Bizottság értékelése és javaslata alapján kerül megállapításra az egyes pályázóknak adható ösztöndíj összege a benyújtott pályázat alapján.

02.22
A Matematika mindenkinek 2018-9 verseny 1. fordulójának eredményei - Időpontja: 2019.02.22.

A Matematika mindenkinek középiskolai verseny első fordulója lerázásaként a Bíráló Bizottság meghozta döntését arról, mely pályaművek jutottak a döntőbe, azaz mely csapatok kaptak lehetőséget arra, hogy a döntőben bemutassák versenyművüket.

Alább közöljük a döntőbe jutott csapatok és iskolájuk nevét (ábécé rendben).

1991 fiai II. kategória (11-13. évfolyam) Kanizsai Dorottya Gimnázium Szombathely
3.14te II. kategória (11-13. évfolyam) Budapest XVII. kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Budapest
3D(obble) I. kategória (9-10. évfolyam) Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Budapest
PALINDROMOK I. kategória (9-10. évfolyam) Kanizsai Dorottya Gimnázium Szombathely
PLR 2018 II. kategória (11-13. évfolyam) Kanizsai Dorottya Gimnázium Szombathely
Ultimate Media Group II. kategória (11-13. évfolyam) Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Kaposvár
VMG 2 I. kategória (9-10. évfolyam) Városmajori Gimnázium Budapest
VMG 4 I. kategória (9-10. évfolyam) Városmajori Gimnázium Budapest
VMG 8 I. kategória (9-10. évfolyam) Városmajori Gimnázium Budapest

Valamennyi csapatot (a döntőbe nem jutottakat is) külön-külön értesítettük.

Gratulálunk a döntőbe jutott diákoknak, és sikeres szereplést kívánunk nekik!

Budapest, 2019. február 22.

02.22
A Fizika mindenkinek 2018-9 verseny 1. fordulójának eredményei - Időpontja: 2019.02.22.

A Fizika mindenkinek középiskolai verseny első fordulója lerázásaként a Bíráló Bizottság meghozta döntését arról, mely pályaművek jutottak a döntőbe, azaz mely csapatok kaptak lehetőséget arra, hogy a döntőben bemutassák versenyművüket.

Alább közöljük a döntőbe jutott csapatok és iskolájuk nevét (ábécé rendben).

ad astra per asperas II. kategória (11-13. évfolyam) Patrona Hungariae Gimnázium Budapest
Aföldakkorislapos II. kategória (11-13. évfolyam) Budapest XVII. kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Budapest
Ajándék csapat II. kategória (11-13. évfolyam) Budapest XVII. kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Budapest
Alkotók II. kategória (11-13. évfolyam) Budapest XIII. Kerületi Ady Endre Gimnázium Budapest
Borsócskák I. kategória (9-10. évfolyam) Budapest XVII. kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Budapest
gyékény I. kategória (9-10. évfolyam) Budapest XVII. kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Budapest
Impulzusmomentum I. kategória (9-10. évfolyam) Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium Nyíregyháza
Izokórosok I. kategória (9-10. évfolyam) Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Nyíregyháza
KÁLium I. kategória (9-10. évfolyam) Budapest XVII. kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Budapest
Nem a szándék, hanem a fontos II. kategória (11-13. évfolyam) Kanizsai Dorottya Gimnázium Szombathely
Phoenix I. kategória (9-10. évfolyam) Bornemisza Péter Gimnázium Budapest
ugyisafoldrefogjuk I. kategória (9-10. évfolyam) Budapest XVII. kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Budapest
Ultimate Media Group II. kategória (11-13. évfolyam) Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Kaposvár
Vonatkerékpumpálók I. kategória (9-10. évfolyam) Budapest XVII. kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Budapest

Valamennyi csapatot (a döntőbe nem jutottakat is) külön-külön értesítettük. 

Gratulálunk a döntőbe jutott diákoknak, és sikeres szereplést kívánunk nekik!

Budapest, 2019. február 22.

01.30
Regisztráció EFOP 2. Mérföldkő Workshopra - Időpontja: 2019.01.30.

 

Workshop - 2019. január 30-31., Balatonfüred
EFOP-3.6.2-16-2017-00013
Innovatív Informatikai és Infokommunikációs megoldásokat megalapozó tematikus kutatási együttműködések

A workshop programja.

 

A "Regisztráció" gomb megnyomásával a jelentkező elfogadja, hogy a BME EIT az itt megadott személyes adatait az esemény lebonyolításával kapcsolatban kezelje.

*Kötelező

01.25
Nevezés a Fizika mindenkinek 2018-9 versenyre - Időpontja: 2019.01.25.

Fizika mindenkinek 2018 - nevezés

 

A *-gal jelölt mezők kitöltése szükséges az érvényes nevezéshez.

A "Nevezés" gomb megnyomásával a jelentkező elfogadja, hogy a BME EIT az itt megadott személyes adatokat az esemény lebonyolításával kapcsolatban kezelje.

 

Oldalak