06.06
Regisztráció EFOP Workshopra - Időpontja: 2018.06.06.

RIK Zrt

Workshop - 2018. június 18. Balatonfüred
EFOP-3.6.2-16-2017-00013
Innovatív Informatikai és Infokommunikációs megoldásokat megalapozó tematikus kutatási együttműködések

A workshop meghívója és előzetes programja.

*Kötelező

A "Regisztráció" gomb megnyomásával a jelentkező elfogadja, hogy a BME EIT az itt megadott személyes adatait az esemény lebonyolításával kapcsolatban kezelje.

05.11
Pályázati felhívás - Szakmai ösztöndíj - Időpontja: 2018.05.11.

Pályázati felhívás

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 23. § alapján a hallgatók konzultációs tevékenységének ösztönzése és elismerése érdekében.

Az ösztöndíjról: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Lóránt Tudományegyetem, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot nyert el „Innovatív informatikai és infokommunikációs megoldásokat megalapozó tematikus kutatási együttműködések (3IN)” címmel. Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló EFOP-3.6.2-16-2017-00013 projekt keretében 3 kutatási pillér részeként a BME-n 15 témában, 6 tanszéken folyik kutatás a megadott témavezetők irányításával:

1.    pillér: Szoftverfejlesztési módszerek és informatikai biztonság

a.    Dinamikus modellezés (Mezei Gergely, AUT)

b.    Programelemzési módszerek alkalmazása kártékony programok azonosítására és vizsgálatára (Buttyán Levente, HIT)

c.    Konvergens IoT megoldások - Egységes szoftverfejlesztési módszertan alapkutatási komponensei (Lengyel László, AUT)

d.    Anomizálás folyamatosan érkező adatokban (Dudás Ákos, AUT)

e.    Szolgáltatásbiztonság garantálása CPS rendszerekben (Pataricza András, MIT)

2.    pillér: Infokommunikációs hálózatok és kiberfizikai rendszerek   

a.    Valós idejű CPS rendszerek (Kovácsházy Tamás, MIT)

b.    „Felhő” alapú hálózati megoldások (Cloud Networking) (Maliosz Markosz, TMIT)

c.    Felhő alapú szolgáltatások minősége (Szeberényi Imre, IIT)

d.    SDR-based, open IoT prototyping platform (Horváth Péter, HVT)

e.    Időkritikus 5G hálózati infrastruktúrák (Gerhátné Udvary Eszter, HVT)

f.     A digitális infrastruktúra szolgáltatási képességeinek fejlesztése és automatikus üzemeltetésének megalapozása (Do Van Tien, HIT)

3.    pillér: Intelligens adatelemzés

a.    Gyengén koherens sokdimenziós idősorok modellezése mély tanulással (Tóth Bálint Pál, TMIT)

b.    Intelligens adatelemzés a CPS-ben (Pataki Béla, MIT)

c.    Nagy adathalmazok (Big Data) komplex struktúráinak előrejelzése az adattudomány módszereivel (Szűcs Gábor, TMIT)

d.    Döntéstámogató módszerek dinamikus orvosi képalkotó berendezésekhez (Szirmay-Kalos László, IIT)

A BME részéről a pályázat meghatározó célkitűzése a balatonfüredi térség fejlődésének, a régió informatikai fejlődésének támogatása.  Az elnyert pályázat lehetőséget ad arra, hogy a kutatásokban BSc és MSc hallgatók, valamint doktoranduszok is részt vehessenek, és a pályázat keretében ösztöndíjban részesüljenek.

A pályázás módja: Az ösztöndíjra egyénileg, a mellékelt adatlap kitöltésével lehet pályázni. A pályázat benyújtásához a felsorolt témák témavezetői közül legalább egy szakmai ajánlás szükséges. A pályázatokat 2018. május 25-én 12:00 óráig kell papír alapon benyújtani az Andrási Petra BME EIT 1111 Budapest, Egry J. u. 18. V1 ép. C szárny 209. szoba címen.   A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős.

A pályázók köre: BME-n PhD képzésben aktív jogviszonyú nappali hallgatók, valamint azon legalább 3,5-es (görgetett) tanulmányi átlaggal rendelkező, utolsó kettő aktív félévükben legalább 40 kreditet teljesített aktív jogviszonyú nappali hallgatók, akik

a)      vagy mesterképzésen tanulnak,

b)      vagy az alapképzésen már specializációra kerültek.

c)       vagy specializációra még nem kerültek, de a mintatanterv szerint haladnak és (görgetett) tanulmányi átlaguk eléri a 4,00-t. 

Az ösztöndíj időtartama: a c) pályázói kör esetén 2018. július 1. – 2018. augusztus 31., a többiek esetén 2018. június 1. – 2018. augusztus 31.  (maximum 3 hónap) 

Az ösztöndíj összege: 50.000 Ft – 200.000 Ft/hó[1]

A pályázó feladata: Kutatás a választott témában a témavezető és a kijelölt mentoroktató irányításával.

A pályázati adatlap elérhető: itt

Bírálati szempont: szakmai tartalom/szakmai előzmény (téma, motiváció), tanulmányi előmenetel/tanulmányi eredmény, regionális kapcsolódás (konvergencia-régió, kiemelten Közép-Dunántúl).

Az értékelés menete: A benyújtott írásbeli pályázatokat a BME VIK dékánja által kijelölt bíráló bizottság 2018. május 28-ig értékeli. A bíráló bizottság értékelése és javaslata alapján, a pályázaton nyertes hallgatók személyét, és az általuk elnyert ösztöndíj összegét a dékán állapítja meg a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló keret figyelembe vételével. Az eredményről a pályázó a pályázati adatlapon meghatározott e-mail címen kap értesítés 2018. május 31-ig.

A pályázati kiírás közzétételi helye: EIT honlap, VIK honlap, Neptun

2018. május

Dr. Jakab László

       dékán

[1] Bíráló Bizottság értékelése és javaslata alapján kerül megállapításra az egyes pályázóknak adható ösztöndíj összege a benyújtott pályázat alapján.

04.04
EIT Digital mesterképzések - Időpont: 2018.04.09. - Időpontja: 2018.04.04.

Az EIT Digital mesterképzésében a hallgatók két különböző ország intézményében végzik első- és másodéves tanulmányaikat, majd a végzést követően mindkét neves európai intézmény diplomáját megkapják. 

A BME az Embedded Systems program Critical Embedded Systems, valamint a Visual Computing and Communication program Communication Services and Applications specializációinak felelőse. 

A BME és az ElTE EIT Digital mesterprogramjairól 2018. április 9-én 16:00 - 18:00 között tartunk tájékoztatót az EIT Digital budapesti csomópontjának Bogdánfy u. 10a épületében. 

Minden érdeklődőt várunk. 

Dr. Jakab László 

dékán 

03.26
EIT Digital Industrial PhD Application- Ericsson 3 - Időpontja: 2018.03.26.

Novel techniques for modeling, programming and provisioning network services

5G should provide dramatic increase in bandwidth and decrease in latency to the end user applications. This poses serious challenges on the underlying networks and clouds that are currently being addressed through the concepts of network slicing and services at the edges. The recent paradigm shift in networking driven by SDN (Software Defined Networking), NFV (Network Function Virtualization), and the evolution of cloud technologies are a step in that direction to support service creation, development and provisioning. However, several essential components are still missing which are addressed by Ericsson Hungary. The EIT Digital Doctoral School announces thus an open position for an industrial doctorate in Budapest. The thesis aims to investigate application models and techniques within the emerging standard frameworks fostering service development and providing portability across cloud platforms, together with the orchestration methods responsible for deploying the service components on-the-fly even in multi-provider environments. A 6-month mobility at a European university or research institution is also part of the program.

Challenge

Future networked systems, encompassing cloud and fog infrastructures, IoT devices and wired/wireless networks connecting them, and envisioned 5G applications, such as remote surgery based on Tactile Internet or Industry 4.0 use-cases, pose serious challenges on the Telecom Operators. A diverse set of cloud and network resources owned by cooperating or competing providers should be orchestrated by the means of technical and business level interactions. Current cloud platforms accelerate the development of new services, however, the outsourcing of application functionalities, such as resiliency or scalability, into cloud platforms, in most cases results in cloud provider lock-in. Technical building blocks are provided by NFV and SDN in collaboration with evolved cloud platforms. However, creating and provisioning services spanning across multiple technology and administrative domains is not a trivial task, and concrete solutions are needed. Today’s Software as a Service solutions do not take networking related requirements (e.g., latency, bandwidth) into consideration which can be crucial in future applications. With the advent of 5G and network slicing this becomes possible. Hence the service description shall take this into account to enable flexible service creation and on-demand deployment together with the resource orchestration mechanisms satisfying strict SLA requirements.

Approach

The goal of the thesis is to provide enhanced and generally applicable solutions for service development, creation and orchestration exploiting emerging networking and cloud technologies and concepts, such as SDN, NFV, IaaS (Infrastructure as a Service), and FaaS (Function as a Service). It shall provide as well solutions for multi-operators environments since these will become the norm in the next decade. More exactly, the inter-operation among different compute- and network virtualization technologies needs technology-agnostic service and resource models which can be the glue between the main components of the new integrated system. In this thesis, the service and orchestration layers of the architecture are addressed. The exact tasks include i) the definition of new service/application models supporting network-related requirements and the composition of 3rd party and own software modules; ii) implementation of software components which can foster/simplify service development and provide a model based development environment; iii) the design and implementation of orchestration algorithms for deploying the software components of the services/applications on-the-fly even in multi-provider environments.

Expected outcome

The results of the PhD include approaches that offer portability across cloud platforms eliminating the problem of cloud platform provider lock-in, and software tools fostering service development. More specifically the expected results are the following: application/service models with advanced capabilities; compiler/translator providing automation for developers; orchestration algorithms usable by Ericsson in service offering; working and verified proof-of-concept prototypes and SW modules embeddable into Ericsson products; formal proofs on the correctness of the operation; published papers at top conferences/journals; and demos with prototypes at industry events.

Location

The doctoral student will reside in the EIT Digital Doctoral Training Centre in Budapest and share his/her time with the premises of Ericsson Hungary and the Budapest University of Technology and Economics. A 6-month mobility to a European university or research institution will be also part of the program.

Facts

  • Industrial partner: Ericsson Hungary Ltd.
  • Academic/research partner: Budapest University of Technology and Economics
  • Number of available PhD positions: 1 
  • Duration: 4 years
  • This PhD will be funded by EIT Digital, Budapest University of Technology and Economics, and Ericsson Hungary Ltd.

Apply

Those interested in applying should send an e-mail to zoltan.istenes@eitdigital.eu, including a CV, a motivation letter, and documents showing their academic track records. Please apply before April 20, 2018.

READ HERE THE FULL POSITION PAPER

 

03.22
EIT Digital Industrial PhD Application- Ericsson 2 - Időpontja: 2018.03.22.

Network Technologies for Big Data Applications

The massive deployment of the Internet of Things (IoT) concept will lead, in the next decade, to a growth of two orders of magnitude in terms of the amount of data to be collected and analysed over the telecommunication networks. Ericsson Hungary is exploring high performing and reliable big data frameworks taking advantage of distributed (in geographical sense) systems for applications that will characterise the everyday life of society in the near future. The EIT Digital Doctoral School announces thus an open position for an industrial doctorate in Budapest on the specific topic of networking technologies underlying of data analytics frameworks. Concepts will be prototyped and their operation will be analysed in real use case scenarios. A 6-month mobility at KTH in Sweden, one of the best European research institutions in this field, is also part of the program.

Challenge

Today big data analytics software can handle live data streams quickly and efficiently, the latter in terms of available computing resource utilization and process scheduling. However, these solutions typically do not consider the performance of the underlying network that may become a bottleneck. With the help of Software-Defined Networking and Network Function Virtualization, data analytics functions can be virtualized: this leads to extra computing overhead but offers the possibility to tackle the performance issues of the underlying networks. Furthermore, with such technologies, we have the opportunity to place virtualized big data Virtual Network Functions (VNFs) as close as possible to the data sources decreasing the bandwidth load of the network. This approach can provide higher reliability to the deployed service by monitoring, scaling, healing and moving around VNFs in the virtualized platform. In order to apply these functionalities we need to use stateless VNFs, which means that VNFs and industrial IoT systems can externalize their states to multiple low-latency shared memory systems. There are numerous questions related to big data analytics frameworks that have to be solved in order to apply such approaches and to deploy analytics services optimally in a geographically scattered infrastructure.

Approach

The investigation areas can be grouped into four phases that must be completed during the PhD program. The first phase is the clarification of current and future use cases; second, the applicant models analyses, designs, evaluates, and implements prototypes of the proposed new concepts of big data analytics infrastructure; in the third phase, the proposed systems are studied through comprehensive simulations and measurements in real-life deployments; finally, leveraging on the results, the proposed solutions are to be further improved for a few well-specified use cases to reach the highest achievable performance and efficiency in the process of the data analytics service deployments in those areas.

Expected outcome

The expected results of the PhD are data analytics control solutions that enable live analysis, adaptive management and high reliability of the deployed services. The results shall include: comprehensive study of the role of the networks in terms of orchestrating and deploying big data analytics system components; detailed analysis of the impact of network performance on data analytics systems; a prototype of big data stream analytics system for a virtual platform deployed on a distributed infrastructure testbed in real life environment in cooperation with Ericsson; published papers in high-quality academic conferences and journals; implementations that are usable in core and 5G Telco products of Ericsson.

Location

The doctoral student involved in this program will share its time between the Co-Location Center of the EIT Digital Budapest Node, the premises of Ericsson Hungary, and the Budapest university of Technology and Economics. A 6-month mobility to KTH in Sweden, one of the best known European research groups in this field, will be also part of the program.

Facts

  • Industrial partner: Ericsson Hungary Ltd.
  • Academic/research partner: Budapest University of Technology and Economics
  • Number of available PhD positions: 1 
  • Duration: 4 years
  • This PhD will be funded by EIT Digital, Budapest University of Technology and Economics, and Ericsson Hungary Ltd.

Apply

Those interested in applying should send an e-mail to zoltan.istenes@eitdigital.eu, including a CV, a motivation letter, and documents showing their academic track records. Please apply before April 20, 2018.

READ HERE THE FULL POSITION PAPER

Oldalak